Nabídka služeb


Individuální fyzioterapie

Kineziologický rozbor

Jedná se o komplexní vyšetření, které se skládá z odebrání anamnézy (rozhovor s klientem) a samotného klinického vyšetření. To se sestává z vyšetření pohledem, pohmatem, pohybem a specifickými vyšetřovacími metodami, které terapeut na základě postupného seznamování se s pohybovými obtížemi klienta vyhodnotí jako adekvátní. Na základě vyšetření stanovíme v rámci rehabilitačního plánu klíčové oblasti, kterým se v terapii budeme věnovat. Součástí je také obeznámení klienta s výsledky kineziologického rozboru a vysvětlením jeho obtíží.

Kinezioterapie

Dříve nazývaná individuální léčebná tělesná výchova, dnes spíše kinezioterapie, je jakousi edukací pacienta jak se naučit správně a efektivně cvičit se svým tělem. Tato oblast tvoří nejvýznamnější část práce fyzioterapeuta. Cílem fyzioterapie je na základě kineziologického rozboru ušít na míru klientovi a jeho obtížím danou pohybovou aktivitu (kinezioterapii nebo-li cvičení), reedukaci (přeučení) stereotypů a zasazení cvičebního programu do jeho běžných denních aktivit. Zde využívá fyzioterapeut principy různých terapeutických konceptů jako jsou například Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře, SM systém dle Smíška, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace a mnoho dalších. Prvky různých terapeutických konceptů kombinuje fyzioterapeut v závislosti na potřebách a schopnostech klienta.

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Mobilizaci využíváme při kloubních blokádách. Ať už se jedná o akutní blokádu krční páteře, dlouhodobou (chronickou) blokádu hrudní páteře a žeber vlivem vadného držení těla nebo blokádu lýtkové kosti vlivem přetížení kolene při sportu, vždy používáme konkrétní postupy dle ošetřované oblasti a možností klienta. Cílem mobilizace je odstranění kloubní blokády a umožnění obnovy pohybu, odstranění bolesti nebo i uvolnění okolního svalového spasmu. Odblokování bývá často doprovázeno specifickým zvukem – „lupnutím“.

Techniky měkkých tkání

Tyto techniky bývají klienty často zaměňovány za masáže. Jedná se však o cílené ošetření změn v měkkých tkáních těla (kůže, podkoží, fascie a svaly). K ošetření těchto změn, jako jsou například bolestivé spoušťové body ve svalech (trigger pointy), zvýšené svalové napětí, stažené jizvy (i několik let po zákroku), snížená posunlivost zádové fascie a další, využíváme tzv. release fenoménu. Ten s respektem k napětí a protažitelnosti jednotlivých tkání způsobuje jejich uvolnění. Mezi techniky, které k dosažení tohoto výsledku využíváme, patří mimo jiné post-izometrická svalová relaxace, presura anebo muscle energy technique.

Nácvik autoterapie

Autoterapie je prováděna klientem v domácím nebo pracovním prostředí na základě instrukcí od fyzioterapeuta. Většinou navazuje na kinezioterapii, kdy terapeut klienta naučí několik cviků a pravidel, které může klient provádět doma, v práci nebo při sportovních aktivitách.

 

Fyzioterapie ve Vašem prostředí

Individuální fyzioterapie

Fyzikální terapie, kineziologický rozbor, kinezioterapie, mobilizace páteře a periferních kloubů, nácvik autoterapie, techniky měkkých tkání.

Konzultace výběru vhodných ergonomických a kompenzačních pomůcek

Chystáte se vybavit celou novou pobočku nábytkem, elektronikou či ergonomickými pomůckami nebo zvažujete nákup „jen“ 3 kancelářských křesel? Chcete vytvořit zdravotně vhodné podmínky pro své zaměstnance a nejste si jisti výškou stolu, zakřivením židle nebo typem ergonomické myši?

Vaše pracovní prostory jsou již zařízeny a s nábytkem nejde pohnout? Využijte široké škály ergonomických pomůcek, které uleví přetíženému předloktí, ztuhlému krku a bolestivým bedrům. Naši teraputi vám poradí, které pomůcky jsou vhodné pro danou problematiku, konkrétního jedince a budou pasovat pokud možno ve všech ohledech.

Přednášky o ergonomii pracovního místa a manipulaci s břemeny

Máte starost o své zaměstnance? Chcete se ujistit, že se jim dostalo potřebných informací o správném nastavení pracovního místa nebo o manipulaci s břemeny? Náš dvouhodinový workshop je plně dostačující k osvojení si ne jen základních pravidel ergonomie pracovního místa (výška monitoru, správná myš, podepření nohou a mnoho dalšího), ale také k pochopení a nácviku správných pohybových stereotypů při manipulaci s břemeny či naučení se vhodných cviků při dlouhodobé jednostranné zátěži.

Skupinová cvičení kompenzační, balanční, postřehová, plyometrická, relaxační, protahovací aj.

Potřebujete poradit, zastoupit nebo jen zpestřit práci se svými svěřenci? Neváhejte nás kontaktovat. Připravíme vám na míru sestavenou cvičební jednotku spolu s její praktickou ukázkou a korekcí vámi vedených sportovců.

Nevíte, proč se vašemu svěřenci stále navrací zranění? Proč již výkonnostně nestoupá? Známe fyziologii lidského těla a biomechaniku jeho pohybu. Víme, kdy pracuje tělo ekonomicky, tudíž i kvalitně a výkonnostně na vysoké úrovni. Naši fyzioterapeuti mají nejen teoretické znalosti, ale také osobní zkušenosti se širokou škálou sportovních aktivit. Nechte nás proto sledovat váš běžný tréninkový proces a spolu přijdeme na důvod možných stagnací či vleklých zranění.

Hledáte někoho, kdo s vámi bude spolupracovat na dlouhodobější bázi a pozná vaše zázemí, porozumí vašim požadavkům a cílům? Sháníte někoho, kdo vám pomůže jednorázově? V obou případech jsme tu pro vás.

 

Kurzy a workshopy pro veřejnost

Funkční trénink

Tento 2 denní workshop Vás provede základy cvičení, které je dnes velmi rozšířené a lidmi vyhledávané. Jedná se o funkční trénink, kterého se můžete zúčastnit ve fit centrech v rámci kruhových tréninků, crossfit cvičení, tabaty a dalších.

V krátké teoretické části Vám prozradíme základy správného držení těla v klidu a při námaze. Vysvětlíme si proč je vhodné do cvičení zapojit velké svalové skupiny, jakou udržovat intenzitu tréninku, jak přidávat zátěž a jak trénink obměňovat, aby si na něj tělo nezvyklo. Také se dozvíte, proč se mu říká funkční.

Hlavní částí workshopu budou samozřejmě praktické ukázky a vy sami se zapotíte. Cvičení si vyzkoušíte, naučíte se vyhýbat zásadním chybám při provádění cviků a sami se pokusíte sestavit cvičební jednotku dle vlastních preferencí a získaných poznatků.

Mýty a fakta o posilování břicha

Dvou denní workshop vás obeznámí s principy fungování a tedy i posilování břišních svalů.

Začátek je zaměřen na teoretické poznatky. Seznámíte se s prvky konceptu hlubokého stabilizačního systému páteře, s core, s vypracovaným středem těla, s břišním pekáčem buchet, s powerhousem a mnoha dalšími synonymy, která pracují na podobném principu a znamenají pevný střed těla (oblast břišní dutiny). Následovat bude praktický nácvik aktivace hlubokých břišních svalů.

Druhý den bude pokračovat zejména praktickou částí, provázenou potřebnými teoretickými informacemi. Zaměříme se na cviky vhodné a ne příliš vhodné. Ukážeme si, že i nevhodný cvik může být zmodifikován do přijatelné varianty. Spolu vytvoříme sady cviků s rostoucí obtížností. Vše bude vedeno formou workshopu, nikoliv nudné přednášky.

Nordic walking

3,5 hodinový kurz „Norské chůze“ je ideální pro všechny, kteří tápou ve správné technice chůze ať už s častěji používanými trekovými holemi nebo s holemi typickými pro Nordickou chůzi jako takovou.

Správná technika chůze může v mnoha ohledech chůzi s holemi nejen zpříjemnit (aby nezavázely v samotné chůzi nebo dokonce nezpůsobovaly bolest), ale může být i mnohem efektivnější pro práci svalstva celého těla a tak zvýšit výkonnost nejen kardiovaskulárního systému.

V kurzu se budeme zabývat nejčastějšími otázkami týkajících se výběru holí, nastavení jejich správné výšky a ideálního provedení „opření se do ruky“ během chůze (sklon hůlky, postavení horní končetiny a další). Dále se zaměříme na práci s hůlkami po rovině, do kopce i z kopce, a také si vysvětlíme jednotlivé prvky správné chůze v kontextu se snížením bolesti v přetěžovaných oblastech těla během špatného stereotypu takové chůze.

Kurz je určen pro všechny nadšence zdravého pohybu bez rozdílu věku (intenzita se dá vždy přizpůsobit dané skupině). Minimální počet účastníků je 3, maximální 10. Trekové či nordické hole, pohodlnou obuv a sportovní vycházkové oblečení si každý účastník zajistí sám. Kurz bude zahrnovat 1 hodinu teorie, poté proběhne přesun do terénu a praktická část kurzu. Je možno domluvit „kurz“ i v horských terénech.

Technika běhu

Jedná se o 3 denní workshop, ve kterém si osvojíte teoretické a zejména praktické dovednosti běžce. Stanete se tak zodpovědnějším v péči o své tělo. Kurz totiž není zaměřen jen na běh samotný, ale i na související péči.

Během prvního dne budete seznámeni s potřebnými teoretickými vědomostmi o nutnosti rozcvičení, vhodném vybavení, samotné běžecké průpravě a následném strečinku. Den bude zakončen dokumentací (foto anebo video) vašeho běhu, k jehož rozboru se dostanete následující den.

Druhý den bude zahájen ukázkami běhu všech účastníků (video anebo foto rozbor), na kterém si vysvětlíme správné pohybové návyky při běhu. Následovat budou praktické ukázky a nácviky rozcvičení (běžecká abeceda, rozehřátí), strečinku a regenerace. Samozřejmostí je výběh do terénu.

Kurz bude ukončen přednáškou a ukázkami variability běžeckého vybavení od hobby po profi běžce a nejčastějších zdravotních komplikací spojených s během. Samozřejmostí je prostor pro diskuzi.

 

Taping

Taping (tejpink) je technika využívající tejpovacích pásků ke stimulaci nebo zklidnění svalstva, k zafixování bolestivých kloubů či podpoře organismu při vyšší fyzické námaze. Dle druhu materiálů tejpovacích pásků a způsobu aplikace lze taping rozdělit na:

Klasický taping

Při klasickém tejpování je použita pevná bílá páska, která slouží především k zafixování a stabilizaci segmentu v dané poloze. Dojde tak k jeho pasivnímu zpevnění. Například zatejpování zápěstí (tenis, squash, silová práce), tejpování kloubů ruky (volejbalisti, stav po vymknutí palce) aj.

Kinesiotaping

Kineziotaping využívá pružné barevné tejpy, které se přirozeně napínají při pohybu zatejpované části těla. Ve srovnání s klasickým tejpem dochází k aktivní podpoře svalů, kloubů anebo vazů. Možnosti využití jsou rozsáhlé. Například snížení napětí namoženého (nataženého) svalu, stabilizace ramenního kloubu (stav po vymknutí), odlehčení a zpevnění bolestivého kolene (artróza), snížení otoku, podpora oslabeného svalu (stav po operaci) aj.

Dynamictaping

Pro dynamický způsob tejpování jsou použity také pestrobarevné tejpy, které jsou navíc ještě pružnější a zároveň silnější než kineziotejp. Tejpy se dají natáhnout nejen do délky, ale také do šířky. Dynamictejp se od kineziotejpu liší i ve způsobu aplikace, kdy je při lepení využíván pohyb končetin a těla. Lze tedy ovlivnit celé skupiny svalů a tak i více směrů pohybů najednou. Dynamický tejp lze považovat za povolený doping pro svaly – pohyb s tejpem je usnadněn. Škála využití je široká, například ovlivnění tenisového lokte, podpora správné funkce chodidla a další.