Preventivní fyzioterapie

Předcházejte bolestem a možným dalším problémům

Chcete být i nadále zdraví, ale cítíte, že tělo slábne? Mívali jste obtíže, ke kterým se již vracet nepotřebujete? Chcete jen zkontrolovat, zda danou činnost/aktivitu děláte správně?

V ČR je prevence prozatím stále dražší než léčba, avšak sami v ordinaci vidíme, a jsme za to moc rádi, že klientům není jedno, kdy je bolest překvapí a chtějí se naučit ji předcházet nebo ji zcela eliminovat.

Prevence tkví v jakémsi screeningu pohybových návyků klienta a jejich konzultace, vysvětlení základních pravidel fungování lidského těla a dle potřeb vytvoření dané terapie. Velmi často zde řadíme i úpravu ergonomie pracovního místa, doplnění kompenzačního cvičení pro různý typ svalových dysbalancí (nerovnováhy), konzultace s výběrem obuvi + případná autoterapie pro chodidla apod. Není výjimkou, že velká část klientů chodí na terapii například 1x za měsíc, aby měli možnost dlouhodobé konzultace a supervize terapeuta.